En nordisk nettskole.  Vestmar Web står for drift og vedlikehold.