Hydrowatt AS

Et prosjekt innen fornybar energi.  Nettside og 3D-grafikk

Zuna

Et samlingspunkt og en kilde til inspirasjon og personlig vekst.

Campus Nooa

En nordisk nettskole.  Vestmar Web står for drift og vedlikehold.